Expertise bij een geschil

Na installatie van het PV-systeem kan het soms voorkomen dat installateur en eigenaar van mening verschillen over de technische staat van de PV-installatie. Is de installatie veilig gemonteerd op het dak volgens de geldende normen en is de verdeelinrichting naar behoren aangesloten?

In dit soort gevallen wordt vaak een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering en soms proberen beide partijen er samen uit te komen.

Wat wij voor u kunnen doen is de installatie volledig nakijken. Is deze volgens de geldende NEN-norm geïnstalleerd en doorstaat deze de Scope 12 inspectie? Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage.

Rapportage

De rapportage van een inspectie kan verschillende onderdelen van de PV-installatie omvatten en wordt altijd uitgevoerd door een Scope 12 gecertificeerd inspecteur uitgerust met hiervoor geschikte (gekalibreerde) apparatuur. De installatie wordt doorgemeten en visueel geïnspecteerd. Alle resultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage met (eventuele) afwijkingen, opmerkingen, aanbevelingen en conclusie.
Regelmatig komt het voor dat wanneer wij worden ingeschakeld door een verzekeringsmaatschappij bij een geschil alleen een deel van de installatie moet worden geïnspecteerd.
Bedrijven of particulieren kiezen vaak voor een hele inspectie van het PV-systeem omdat dit vaak door verzekeraars wordt gevraagd voordat de hele installatie in dekking wordt genomen.

Voorafgaand aan de inspectie wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever bepaald welk deel van de installatie moet worden geïnspecteerd en dit wordt in een inspectieplan vastgelegd. Zo is voor beide partijen duidelijk waaraan de inspectie en hieruit voortkomende rapportage moet voldoen.

Wat kan er zoal geïnspecteerd worden en wat wordt verwerkt in het inspectieplan en rapportage verwerkt:

  • Zijn de panelen gemonteerd volgens de eisen van de fabrikant van het montagesysteem.

  • Is de pv-installatie correct ingevoerd op de (hoofd) verdeelinrichting.

  • Zijn de juiste onderdelen gebruikt en voldoet de installatie aan de op het moment van installatie geldende normen

  • Is de omvormer juist gekozen

  • Kloppen de paneelwaarden of zijn er defecte panelen

  • Klopt de opbrengstverwachting met de gerealiseerde opbrengst?

Welke onderdelen er ook worden geïnspecteerd, u krijgt altijd een rapportage welke wij graag toelichten aan alle betrokken partijen.

Rapportage inspectie PV Solar Services

Voordelen PV Solar Services rapportage

Dankzij onze jarenlange ervaring in de PV branche als O&M partij en ruime staat van dienst als keuringspartij voor verschillende verzekeringsmaatschappijen weten wij waar we tijdens de inspectie op moeten letten en waar eventuele problemen zich voor kunnen doen zodat u altijd verzekerd bent van een gedegen rapport.

Volledige Scope 12 keuring?

Meer informatie

SCIOS Scope 12 gecertificeerd

Om de kwaliteit van de Scope 12 inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (het inspectiebedrijf) vastgelegd.

Onze SCIOS gecertificeerde inspecteurs worden elke 18 maanden geaudit door onze certificerende instelling (KIWA).

Combinatie van expertise en Scope 12 inspectie

Het is ook mogelijk om een expertise en Scope 12 inspectie te combineren. Bij een expertise worden vaak metingen gedaan die ook uitgevoerd worden bij een Scope 12 inspectie. Ook kan een visuele inspectie verwerkt worden in de Scope 12 inspectie.

Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier of met de onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@pvsolar.services
Telefoon: 0547 - 21 40 24

Bij het versturen van dit formulier, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

  • Scope 12 gecertificeerd
  • Volledige ontzorging
  • Meer dan 10 jaar ervaring