NEN 1010 keuring

Bent u op zoek naar een keuringsinstantie? PV Solar Services is een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf in NEN1010 keuringen met een ruime ervaring in het keuren van PV-systemen. Bij ons bent u verzekerd van heldere communicatie, gebruik van de meest moderne meetmiddelen en een uitgebreide rapportage.

Opleverinspectie

Als installatie-eigenaar wilt u kunnen aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dit kan met een NEN1010 keuring. Deze keuring kan (eenmalig) worden uitgevoerd voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of zijn verbouwd. Na keuring is de installatie aantoonbaar veilig voor zowel uw medewerkers als uw verzekeraar. Het is een goed middel voor de bedrijfsvoering. Elektrische installaties werken efficiënter en effectiever en storingen kunnen worden voorkomen. Tevens waarborgt u dat uw beleid gericht is op het waarborgen van een veilige werksituatie.

Aan de hand van uw aanvraag sturen wij u een vrijblijvende offerte toe. Wanneer u akkoord gaat met de uitgebrachte offerte ontvangt u inloggegevens voor ons documentenportaal. In dit documentenportaal staan een aantal documentverzoeken klaar, en wanneer deze door u zijn aangeleverd wordt er een inspectieplan opgesteld. Als het inspectieplan is ondertekend plannen wij een afspraak met u in om de NEN1010 keuring te komen uitvoeren. U ontvangt een duidelijke rapportage met bevindingen. Indien er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd kunnen wij naderhand een herkeuring uitvoeren, maar vaak volstaat een herstelverklaring van uw eigen installateur.

NEN-keuring kantoor PV Solar Services

Clausule verzekeraars

Verzekeraars hebben vaak in de polis de clausule ‘elektrische installatie’ opgenomen (de NEN 1010-clausule). In deze clausule stelt de verzekeraar een aantal eisen waaraan u als verzekeringnemer dient te voldoen. Voldoet u niet aan (een van de) eisen dan is de verzekeraar niet gehouden de schade te vergoeden. U begrijpt dat dit grote gevolgen voor u als verzekeringnemer kan hebben.

PV Solar Services keurt altijd volgens de laatste eisen van de verzekeraars.

Eist uw verzekeraar een Scope 12 keuring? Scope 12 keuring

Meer informatie

Toegepaste normen

Bij een standaard NEN 1010 keuring worden de NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 normen toegepast. Op verzoek van de verzekeraar kan ook de NEN 7250 norm worden toegepast. Deze norm is speciaal voor PV-systemen die geïntegreerd zijn in daken en gevels. Hierbij worden zaken als bijvoorbeeld windbelasting extra onderzocht. Soms wordt ook gevraagd de NTA 8220 toe te passen met betrekking tot de brandveiligheid van elektrisch materieel.

Periodieke inspectie

De NEN 1010 keuring is een keuring die vanuit het Bouwbesluit is opgelegd. Nieuwe en/of intensief verbouwde elektrotechnische installaties moeten volgens deze norm worden gekeurd.

Volgens de Arbowet dienen bestaande installaties periodiek te worden gekeurd conform de NEN 3140, deze norm bevat voorschriften voor het veilig gebruik van bestaande installaties. Deze periodieke inspecties worden over het algemeen iedere 5 jaar uitgevoerd, ook hiermee kunnen wij u helpen!

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier of met de onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@pvsolar.services
Telefoon: 0547 - 21 40 24

Bij het versturen van dit formulier, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

  • Scope 12 gecertificeerd
  • Volledige ontzorging
  • Meer dan 10 jaar ervaring