Scope 12 inspecties

Als de PV-installatie geïnstalleerd is, wilt u natuurlijk graag weten of alles in orde is. Daarnaast vraagt de verzekeraar ook vaak om een bewijs (keuring) dat de hele installatie conform wet- en regelgeving is gemonteerd. Er kan nog wel eens iets misgaan bij een fout geïnstalleerd systeem, de panelen waaien van het dak door een foutieve plaatsing van de onderconstructie, dakdoorvoeren zijn niet juist afgedicht waardoor lekkage kan ontstaan of het systeem is niet juist aangesloten waardoor brand kan ontstaan. Beter dus om dit te voorkomen.

Scope 12 EBI of PI

De Scope 12-inspectie kent een onderscheid in een Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) en Periodieke Inspecties (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. De EBI moet uitgevoerd worden door een daartoe gekwalificeerde persoon werkzaam bij een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Bij de EBI worden een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden, o.a. voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant, is er voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, zijn de leg- en ballastplannen juist toegepast. De EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg en wordt uitgevoerd na installatie van het systeem.

Bij het opstellen van een EBI-rapportage wordt rekening gehouden met de eisen van de opdrachtgever, de overheid en Wetgeving. Indien gewenst kunt u dit rapport overleggen aan uw verzekeraar.

Tijdens de EBI is de inspectiefrequentie bepaald, wat over het algemeen iedere 5 jaar is. Bij de Periodieke Inspectie (PI) wordt vooral de conditie van de installatie beoordeeld, aandachtspunten hierbij zijn onder andere:

  • Controleren van tekeningen en documenten

  • Visuele controle van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten

  • Uitvoeren van elektrische metingen

  • Meten van de zonnestraling

Voor beide type keuringen geldt dat als er constateringen zijn gedaan deze hersteld dienen te worden door de installateur. Zodra de constateringen worden gemeld als hersteld kunnen wij een her-inspectie uitvoeren of volstaat een herstelverklaring van de installateur. Wij melden de installatie voor u af in het SCIOS portaal.

Inspectie in uitvoering door PV Solar Services

Voordelen eindgebruiker

Een goed onderhouden en geïnspecteerde PV-installatie biedt voordelen voor de eindgebruiker:

  • Optimale prestatie van het systeem

  • Verzekeraars stellen vaak goed periodiek onderhoud als eis. Met een SCIOS Scope 12 gekeurde installatie is dit gewaarborgd.

  • U voorkomt mogelijke schade

Ontvang een offerte voor een Scope 12 EBI of PI Vrijblijvende offerte aanvragen

Aanvragen!

SCIOS gecertificeerd

Om de kwaliteit van de Scope 12 inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (het inspectiebedrijf) vastgelegd.

Onze SCIOS gecertificeerde inspecteurs worden elke 18 maanden geaudit door onze certificerende instelling (KIWA).

Particulieren

Bij particuliere installaties kan in uitzonderlijke gevallen een Scope 12 keuring gevraagd worden door de verzekeraar.
Een NEN 1010 keuring is een voordeligere keuring voor een particuliere installatie en vaak volstaat het om een conformiteitsverklaring te overleggen aan uw verzekeraar.

Als uw installateur erkend is door InstallQ wordt deze jaarlijks een aantal keren aan inspecties onderworpen en is hiermee aantoonbaar vakbekwaam, kijk hiervoor op echteinstallateur.nl, en is een conformiteitsverklaring eenvoudig te overhandigen aan u.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag!
Neem vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier of met de onderstaande contactgegevens.

E-mail: info@pvsolar.services
Telefoon: 0547 - 21 40 24

Bij het versturen van dit formulier, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

  • Scope 12 gecertificeerd
  • Volledige ontzorging
  • Meer dan 10 jaar ervaring